Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty edukacyjne w Nadleśnictwie Karwin:

1. Izba Edukacji Leśnej

W 2008r. przy leśniczówce Gościnowo w Dobrojewie otwarto Izbę Edukacji Leśnej.

Izba zlokalizowana jest w odległości ok. 6 km od Lipek Wielkich i 13 km

od Skwierzyny, w miejscowości Dobrojewo, na trasie Drezdenko – Skwierzyna.   

 Izba Edukacji leśnej mieści się w  starej, murowanej stajni z lat trzydziestych XX wieku. Znajduje się w niej muzeum z niezwykle ciekawymi eksponatami z historii leśnictwa i nie tylko.

Izba Edukacji Leśnej obejmuje:

- 4 salki edukacyjne: salka przyrodnicza (zbiory związane z leśnictwem, gabloty, tablice tematyczne), ,,stara kuchnia'', salka wojskowa, salka motoryzacyjna,

- punkt widokowy,

- miejsce na ognisko.

W czterech izbach można podziwiać niezwykle ciekawe kolekcje. W pierwszej izbie znaleźć można mundury, dokumenty, zdjęcia i sprzęt, którymi posługiwali się (lub nadal posługują) leśnicy. Można zobaczyć również imponującą kolekcję pił, ryszpaków, numeratorów, klup, lubryk i jeszcze innych akcesoriów używanych w leśnictwie.

Dla miłośników lasu, którzy chcą zapoznać się z bogactwem zwierząt i roślin występujących na terenie Puszczy Noteckiej, atrakcję stanowią zbiory przyrodnicze w postaci gablot z owadami, spreparowanych zwierząt.

W kolejnym pomieszczeniu obejrzymy kolekcję pt. stara kuchnia, gdzie maselnica, stare młynki, żelazka na węgiel drzewny, lampy i inne przedmioty przenoszą nas w XIX w.

 Wśród dawnych sprzętów i urządzeń gospodarstwa domowego znajdziemy również takie ciekawostki jak:  pralka ręczna, adapter na korbkę.

Zarówno mężczyzn, jak i chłopców na pewno zainteresują dwie ostatnie salki: ,,salka wojskowa'' oraz ,,salka motoryzacyjna''.

Przy izbie znajduje się ekspozycja starych maszyn leśnych m. in.: sadzarka, kolczatka oraz pługi.

Eksponatów w tym oryginalnym muzeum nieustannie przybywa, ponieważ wymyślili je i prowadzą prawdziwi pasjonaci, małżeństwo leśników.

W pobliżu izby znajduje się punkt widokowy, miejsce na ognisko. Pobliski las umożliwia praktyczną naukę rozpoznawania gatunków drzew rosnących w Puszczy Noteckiej.

   

     

 

2. ,,Leśna Wiata Edukacyjna''– położona w Gościmiu nad jeziorem Solecko.

                 
                                                                                  

 

W końcu 2013 roku, w ramach projektu: ,,Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe'', Nadleśnictwo Karwin zrealizowało zadanie, polegające na zagospodarowaniu terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej''.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu wykonano m. in.:

1.  parking,

2.  plac zabaw,

3.  ścieżkę zdrowia,

4.  pomost,                                                                                  

5.  ciąg komunikacyjny wykonany z drewna,

6.  miejsce na ognisko,

7.  punkty edukacyjne (tablice).

Głównym celem projektu jest: zachowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Dzięki skupieniu gł. ruchu turystycznego na terenie Leśnej Wiaty Edukacyjnej oraz Leśnej Ścieżce Edukacyjnej ,,Lubiatowskie Uroczyska'', projekt pozytywnie oddziałuje na wszystkie gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru.

Zagospodarowanie terenu wokół Leśnej Wiaty Edukacyjnej w ramach projektu (budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej jak: plac zabaw dla dzieci, pomost...) przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca dla ludzi.

      

    

 

Grupy zorganizowane mogą samodzielnie lub z przewodnikiem korzystać z urządzeń infrastruktury Leśnej Wiaty Edukacyjnej.
 

Dla Państwa wygody stworzyliśmy, kalendarz, który pozwoli Wam zapoznać się dostępnymi terminami. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z:
- biurem Nadleśnictwa Karwin, tel. 95 762 05 90
- p. Dominikiem Wieczorkiewiczem, tel. 691 362 520 lub 95 762 05 90, wew. 571
- p. Urszulą Bogała, tel. 691 018 613 lub 95 762 05 90, wew. 211

 

3. Leśna Ścieżka Edukacyjna ,,Lubiatowskie Uroczyska'' - położona w Gościmiu,

przebiega wzdłuż dwóch jezior: Lubiatówko i Solecko.

Długość szlaku wynosi – 6,5 km. Czas przejścia zajmuje ok. 3-5 godz.

Ścieżka prowadzi przez najciekawsze i najpiękniejsze miejsca rezerwatu przyrody ,,Lubiatowskie Uroczyska''. Ma za zadanie zapoznać osoby z niej korzystające z walorami przyrodniczymi rezerwatu oraz zwrócić uwagę na osobliwości jakie można spotkać na szlaku turystycznym, pokazać wpływ człowieka, w tym pracę leśnika, na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych.

Wzdłuż ścieżki umieszczone są barwne tablice informacyjne (przystanki), zapoznające nas z walorami przyrody:

1- informacje ogólne,

2- biocenotyczne funkcje martwych drzew,

3- formy ochrony przyrody,

 4- zespoły leśne,

5- jezioro Lubiatówko,

6- flora i fauna,                    

7- źródliska,

8- wyspa kormoranów.

 

4. Leśna Ścieżka Edukacyjna ,,Staw Goszczanowski"

Leśna ścieżka edukacyjna położona jest w Goszczanowie, przebiega w pobliżu jeziora - Staw Goszczanowski.

Ścieżka zapoznaje zwiedzających z różnymi aspektami leśnictwa i ochrony przyrody. W czasie zwiedzania ścieżki można zaobserwować różne stadia rozwojowe lasu, od upraw leśnych do drzewostanów starszych. Odwiedzający ścieżkę mogą zapoznać się z podstawowymi gatunkami drzew tworzącymi Puszczę Notecką, takimi jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, olsza szara, świerk pospolity, dąb szypułkowy. Spotkać tu można również chronione i rzadkie rośliny oraz liczne gatunki ptaków i ssaków leśnych.

Całkowita długość ścieżki wynosi ok. 1,5 km, a jej przebieg oznakowany jest jednolitymi znakami.

5. Biuro Nadleśnictwa

W siedzibie Nadleśnictwa znajduje się świetlica wyposażona w sprzęt multimedialny, tablice dydaktyczne. Oferta dydaktyczna skierowana jest do grup zorganizowanych.