Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karwin
Nadleśnictwo Karwin
(095) 76-20-590
(095) 762-10-35

ul. Pierwszej Brygady 18 66-530 Drezdenko

Nadleśniczy
Edward Buśko
(095) 76-20-590
Zastępca Nadleśniczego
Joanna Kaczmarek
(095) 76-20-590
Inżynier Nadzoru
Aleksandra Ruszkiewicz
(095) 76-20-590 wew. *219
Inżynier Nadzoru
Karol Kaczmarek
(095) 76-20-590 wew. *218

Dział Gospodarki Leśnej

Jarosław Mazur
Specjalista SL ds. hodowli lasu i urządzania lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *332
Dariusz Kapiczak
Specjalista SL ds. stanu posiadania, bhp i łowiectwa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *337
Marcin Tomczak
Starszy specjalista SL ds. sprzedaży drewna.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *335
Dariusz Kościelniak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *336
Przemysław Grześkowiak
Starszy referent ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, promocji LKP i turystycznym zagospodarowaniem lasu.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *333

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Drozd
Główny księgowy
Tel.: (095)76-20-590 wew. *611
Beata Kudłacik
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *613
Elżbieta Lembicz
Starsza księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *600
Karolina Stankiewicz
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *612
Wanda Rodak
Starsza księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *614
Agnieszka Pensiek
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *615
Beata Kościelniak
Księgowa (Gospodarka Magazynowo-Towarowa)
Tel.: (095)76-20-590 wew. *614

Specjalista ds pracowniczych

Paulina Frost
Stanowisko ds pracowniczych
Tel.: (095)76-20-590 wew. *131

Administrator SILP

Dominik Wieczorkiewicz
Specjalista SL ds informatyki
Tel.: (095)76-20-590 wew. *571
Piotr Dalidowicz
Specjalista
Tel.: (095)76-20-590 wew. *571

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Monika Głowiak
p.o. Sekretarz
Tel.: (095)76-20-590 wew. *674
Sekretariat
Tel.: (095)76-20-590 wew. *100
Maria Graś
Starszy referent
Tel.: (095)76-20-590 wew. *671
Monika Głowiak
Specjalista ds. administracji
Tel.: (095)76-20-590 wew. *674
Paulina Mela
Referent
Tel.: (095)76-20-590 wew. *675

Posterunek Straży Leśnej

Franciszek Topczewski
Komendant
Tel.: (095)76-20-590 wew. *221
Urszula Bogała
Strażnik leśny
Tel.: (095)76-20-590 wew. *444