Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karwin
Nadleśnictwo Karwin
(095) 76-20-590
(095) 762-10-35

ul. Pierwszej Brygady 18 66-530 Drezdenko

Nadleśniczy
Edward Buśko
(095) 76-20-590
Z-ca Nadleśniczego
Joanna Kaczmarek
(095) 76-20-590
Inżynier Nadzoru
Aleksandra Ruszkiewicz
(095) 76-20-590 wew. *219
Inżynier Nadzoru
Karol Kaczmarek
(095) 76-20-590 wew. *218
Główna Księgowa
Monika Drozd
(095) 76-20-590 wew. *611
Sekretarz
Tomasz Nowak
(095) 76-20-590 wew. *671
Komendant Straży leśnej
Franciszek Topczewski
(095) 76-20-590 wew. *221
Specjalista ds. pracowniczych
Paulina Frost
(095) 76-20-590 wew. *131

Dział Gospodarki Leśnej

Jarosław Mazur
Specjalista SL ds. hodowli lasu i urządzania lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *332
Dariusz Kapiczak
Specjalista SL ds. stanu posiadania, bhp i łowiectwa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *337
Marcin Tomczak
Starszy Specjalista SL ds. sprzedaży drewna.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *335
Dariusz Kościelniak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *336
Przemysław Grześkowiak
Starszy referent ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, promocji LKP i turystycznym zagospodarowaniem lasu.
Tel.: (095)76-20-590 wew. *333
Dominik Wieczorkiewicz
Specjalista ds. informatyki
Tel.: (095)76-20-590 wew. *571
Urszula Bogała
Strażnik leśny i Ochrona przeciwpożarowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *444

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Lembicz
Starsza księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *600
Beata Kudłacik
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *613
Karolina Stankiewicz
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *612
Wanda Rodak
Starsza księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *614
Agnieszka Pensiek
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *615

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Maria Graś
Starszy referent
Tel.: (095)76-20-590 wew. *672
Monika Głowiak
Specjalista ds. administracji
Tel.: (095)76-20-590 wew. *674
Paulina Mela
Referent
Tel.: (095)76-20-590 wew. *675
Beata Kościelniak
Sekretariat
Tel.: (095)76-20-590 wew. *100