Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Karwin:

 

1.     Nasiennictwo i selekcja

              Nadleśnictwo Karwin do produkcji sadzonek niżej wymienionych gatunków pozyskuje lub kupuje nasiona z baz nasiennych innych Nadleśnictw:

Zakupuje:

  •       Św z regionu nasiennego 152   (Nadleśnictwo Resko),

  •       Bk z regionu nasiennego 102  (Nadleśnictwo Gryfino),

  •       Db.s z regionu nasiennego 104  (Nadleśnictwo Smolarz),   

  •       Db.b z regionu nasiennego 104  (Nadleśnictwo Smolarz),

  •    Md z regionu nasiennego 104 (Nadleśnictwo Głusko), 

  •     So z regionu nasiennego 306 (Nadleśnictwo Bolewice).

Pozyskuje:

  •   So, Brz, Db.b, Ol, Lp,, Jw, Kl, Gb, Ol.s jest  pozyskiwane z własnej bazy  nasiennej.

 

Powierzchnia GDN w Nadleśnictwie Karwin.

Gatunek

Pow. ha

So

154,56

Dbb

8,09

Brz

16,99

Ol

18,22

Lp

3,25

Powierzchnia ogółem

201,11

 

Drzewa mateczne.

Na terenie Nadleśnictwa uznano 10 drzew matecznych sosny pospolitej.

Drzewa mateczne w Nadleśnictwie Karwin.

Oddział, pododdział

Gatunek

Rok

uznania

Nr w rej.

IBL

141 d

So

1992

5058

So

1992

5059

So

1992

5061

332 n

So

1992

5062

So

1992

5063

So

1992

5064

So

1992

5065

So

1992

5066

So

1992

5067

599 c

So

1992

5068

 

Na terenie Nadleśnictwa uznano 10 źródeł nasion, w tym:

Jw

- 1 źródło nasion

Kl

- 1 źródło nasion

Db.c   

- 2 źródła nasion

Gb

- 2 źródła nasion

Lp

- 2 źródła nasion

Ol.s

- 2 źródła nasion

 

Stworzona baza nasienna zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego. Umożliwia to pełne zaspokojenie potrzeb Nadleśnictwa na materiał siewny o odpowiedniej jakości i pochodzeniu, przystosowany do lokalnych warunków wzrostu.

Bloki upraw zachowawczych.

Bloki upraw zachowawczych w Nadleśnictwie Karwin.

Blok nr. 1 - So  oddz. pododdz. 80 b, c, f, g, i, j  o powierzchni 27,71 ha.

W bloku upraw zachowawczych zostały założone 3 uprawy zachowawcze ex situ w oddziale 80 b, f, i, na łącznej powierzchni 5,76 ha

Bloki upraw pochodnych - cztery bloki o łącznej powierzchni 267,86 ha .

 

Lp.

Nr bloku

-gatunek

Oddział, pododdział

Pow. ha

1

1 – So

218 b - f, 219 a - d

45,78

2

2 – So

246d a - dx,  247 h - l, 330 b, c

51,78

3

3 – So 

457 b, g,  458 d - k, 459 a - i

58,38

4

4 – So

641 a-d, g - k, 642 b -j,  643 a, h, k - n, 723 a -  d,       724 a-d

111,92

 

Powierzchnia ogółem

267,86

 

Uprawy pochodne w blokach upraw pochodnych w Nadleśnictwie Karwin

Lp.

Nr bloku

-gatunek

Oddział, pododdział

Pow. ha

1

1 – So

-

-

2

2 – So

246d, g, i, k, m, r, w, x, y, z, 247i-k, 330b, c

26,82

3

3 – So 

457b, 458f, g, j, 459a, b

26,89

4

4 – So

641a-d, h, i, 642b, f-j, 643a, h, m, n, 723a, c, d, 724a-c

79,17

 

Powierzchnia ogółem

132,88

 

 2.     Szkółka

Gospodarkę szkółkarską Nadleśnictwo prowadzi na szkółce otwartej o powierzchni produkcyjnej 372 arów. Sadzonki są produkowane na potrzeby własne oraz sprzedawane na zewnątrz innym nadleśnictwom i prywatnym odbiorcom. Łączna produkcja sadzonek to około 2300 tys. sztuk rocznie.

 

3.     Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu na powierzchni - 18 269,19 ha:

  • Pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 1 040,86 ha,
  • Pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 1 738,88 ha,
  • Trzebieże – 15 489,45 ha. 

                                   

4.   Zadania z zakresu hodowli lasu rozmiar 10 letni

Powierzchniowy rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu na okres 2015 – 2024.

Zabiegi

Powierzchnia w ha

I. Odnowienia otwarte i zalesienia, w tym:

2220,56

1. halizny, płazowiny, zręby

277,28

2. grunty nieleśne

-

3. zręby projektowane

1943,28

II. Odnowienia pod osłoną, w tym:

366,19

1. przy rębniach złożonych

364,73

2. podsadzenia

-

3. dolesienie luk  i przerzedzeń

1,46

III. Poprawki i uzupełnienia

1,46

Ogółem I + II + III

2588,21

IV. Wprowadzenie podszytów

-

V. Pielęgnowanie, w tym:

2831,84

1. gleby

87,55

2. upraw (CW)

1005,41

2. młodników (CP)

1738,88

VI. Melioracje, w tym:

1127,52

1. melioracje wodne

-

2. melioracje agrotechniczne

1127,52