Wydawca treści Wydawca treści

O Nadleśnictwie- Historia

 

Historia Nadleśnictwa

 •        od roku 1959 Nadleśnictwa Karwin, Lubiatów, Lipki Wielkie oraz Krobielewko podlegały pod „duży" Rejon Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim, a od 07.07.1950r. pod Rejon Zielona Góra z siedzibą w Żarach,
 •        1 stycznia 1950r. powstały tzw. „małe" rejony i nadleśnictwa puszczańskie przyporządkowano: Nadleśnictwo Karwin i Lubiatów pod Rejon Lasów Państwowych Drezdenko, Nadleśnictwo Krobielewko pod Rejon Lasów Państwowych Międzyrzecz i Nadleśnictwo Lipki Wielkie pod Rejon Lasów Państwowych Gorzów Wielkopolski,
 •        1 października 1958r. zlikwidowano rejony i nadleśnictwa podporządkowano Okręgom Lasów Państwowych, które 27 marca 1959r. przemianowano na Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych. Nadleśnictwa zielonogórskiego OZLP podlegały do roku 1962 przejściowemu tworowi reorganizacyjnemu – Zespołowi Nadleśnictw w Drezdenku,
 •        reorganizacja nastąpiła 1 stycznia 1973 r., kiedy to likwidowano „małe" nadleśnictwa. Nadleśnictwo Karwin przejęło nadleśnictwa: Karwin, Rąpin, Lipki Wielkie i Krobielewko,
 •        w dniu 30.06.1975 r. Nadleśnictwo Karwin przeszło pod zarząd OZLP Poznań, gdzie przez 2,5 roku cała Puszcza Notecka była w rękach jednej dyrekcji aż do 01.01.1978r., następnie Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie przejął Nadleśnictwo Karwin,
 •       z dniem 01.01.1979r. Nadleśnictwo Karwin oddało obręb Krobielewko do Nadleśnictwa Międzychód,
 •        rewizja planów urządzania Nadleśnictwa Karwin:
 •        plan prowizorycznego urządzania lasu,
 •        plan definitywnego urządzania lasu 1960-1962 – Nadleśnictwo Rąpin (1960), Nadleśnictwa Karwin i Lipki Wielkie (1961), Nadleśnictwo Krobielewko (1962), wykonał Oddział Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Łodzi,
 •        II rewizja planu urządzania lasu – 1980 – 1994,
 •        III rewizja planu urządzania lasu – 1995-2004 wykonana przez Biuro         Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Gorzowie Wlkp,
 •        IV rewizja planu urządzania lasu – 2005-2014 wykonana BULiGL – Oddział w Gorzowie Wlkp.
 •        V rewizja planu urządzania lasu – 2015-2024 wykonana BULiGL – Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

 

Informacje o kierownikach jednostek i głównych księgowych (za okres 1945-2007)
Nadleśniczowie:
-        Walachowski Kazimierz (01.11.1973-30.09.1974)
-        Nowak Jan (01.10.1974-31.01.1980)
-        Namyślak Eugeniusz (01.02.1980-30.06.1980)
-        p.o. Kaaz Marian (01.07.1980-31.10.1980)
-        Nawrot Henryk (01.11.1980-31.03.1985)
-         Duda Jan(01.04.1985-19.04.2006)
-        p.o. Danuta Pancześnik – Golla (20.04.2006-15.05.2006)
-        Buśko Edward (16.05.2006 – nadal)
 
Główni Księgowi:
-        Jankowski Henryk (01.01.1973-28.08.1978, 01.07.1979-28.02.1982)  
-        Malinowska Janina (01.03.1978 – 01.06.1979)
-        Nowak Jan(01.03.1982-30.06.2004)
-        Spychała Anna(01.07.2004-31.05.2005)
-        Drozd Monika (01.06.2005- nadal)
Informacje o działających na terenie nadleśnictwa innych jednostkach organizacyjnych LP. np.
Od 14.10.2004 roku Nadleśnictwo Karwin wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka", który obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 137 273 ha. Znajduje się na terenie siedmiu nadleśnictw (Karwin, Krucz, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków, Wronki), podległych trzem regionalnym dyrekcją Lasów Państwowych (w Pile, Poznaniu i Szczecinie). Administracyjnie obszar ten wchodzi w skład dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego.
Celem działania LKP „Puszcza Notecka" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
Wyróżniający się pracownicy (od strony zawodowej):
Danuta Pancześnik-Golla, Mikołaj Piskunowicz, Jan Nowak,
Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego:
L-czy Wiesław Kaczmarski, Główny Księgowy Jan Nowak, N-czy Jan Duda, N-czy Edward Buśko,    Z-ca Danuta Pancześnik-Golla, L-czy Leszek Nowak.
Kombatanci:
Mikołaj Głuszczak i Wiktor Klarzyński
 
Inne informacje nie wymienione wyżej, zasługujące na zamieszczenie w monografii (klęski żywiołowe itp., ewentualnie wcześniejsze dane historyczne o nadleśnictwie.
-        na początku XX wieku decydujący wpływ na gospodarkę leśną miała katastrofalna gradacja strzygonia choinówki, która w latach 1922-1924 zniszczyła około 80% drzewostanów puszczańskich. Zniszczone drzewostany użytkowano wielkopowierzchniowymi zrębami zupełnymi. Nasiona sosny sprowadzano z różnych regionów Europy, co w wielu przypadkach przyczyniło się do powstania drzewostanów o słabej jakości, mało odpornych na warunki klimatyczne,
 
-        duże szkody w drzewostanach powodowały pożary: w 1947r. w obrębie Karwin spłonęło około 800 ha, w 1956 roku w obrębie Lipki W. – 350 ha oraz w 1922 roku w obrębie Rąpin – 85 ha i Obr. Lipki – 36 ha.,
 
 
-        na terenie Nadleśnictwa znajduje się Leśna Baza Lotnicza w Lipkach Wielkich, na której stacjonują trzy samoloty – jeden patrolowy i dwa patrolowo-gaśnicze typu Dromader. Baza Lotnicza obsługuje kilkanaście nadleśnictw w południowej części RDLP Szczecin,
 
-        od kilku lat Puszcza Notecka słynie z bogatych złoży ropy i gazu, prawdopodobnie są to największe złoża w Polsce. Na terenie Nadleśnictwa Karwin w najbliższych latach ma powstać kopalnia ropy i gazu ziemnego w okolicy Lubiatowa.

 

Kilka zdjęć naszej histori