Asset Publisher Asset Publisher

Z KALENDARZA LEŚNIKA - POPRAWIANIE FORMY DRZEW.

Poprawianie formy drzew jest zabiegiem mającym zastosowanie głównie dla gatunków   liściastych, jak buk, dąb czy lipa, które ze względu na swoją podatność do rozwidlania się lub wielopędowości  często potrzebują cięć kształtujących pęd przewodni.

Czynność tą wykonuje się za pomocą sekatorów lub małych pił, a jej efektem jest pozostawienie jednego najsilniejszego przewodnika.

Formuje się także drzewa uszkodzone przez zwierzynę lub przymrozki. W skrajnych przypadkach, kiedy niemożliwe jest wyprowadzenie zdrowego, silnego pędu przewodniego, wykonuje się cięcie na bezpieńkę (przy szyi korzeniowej -  częste dla dębu). Dzięki temu uzyskuje się prężny wzrost nowego pędu.

Zabieg poprawiania formy drzew u dębu opóźnia rozwój pączka szczytowego o 2-3 tygodnie, co pozwala pielęgnowanym drzewkom uniknąć wczesnych przymrozków.

Zabieg formowania należy również zastosować w przypadku, kiedy zależy nam na ochronie gatunków głównych lub cennych domieszkowych  występujących w silnym zwarciu, przed szkodliwym wpływem drzew sąsiadujących lub gdy zachodzi potrzeba wydobycia młodych drzewek ze strefy zmrozowiska. Pozwala to pielęgnowanym drzewkom wybić się ponad otoczenie.

Poprawianie formy drzewek może być zabiegiem osobnym lub powiązanym z CW.

Drzewka z odrośli należy usuwać z uprawy, jednak w przypadku braków sadzonek z   sadzenia należy je pozostawić i silnie podkrzesać.

W Nadleśnictwie Karwin corocznie formuje się ok. 35 – 40  ha upraw leśnych z udziałem dębu i buka.