Gekennzeichneter Inhalt

O Nadleśnictwie- projekty i fundusze

 

Projekt: „Mała Retencja"

W 2012 r. w ramach projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wykonano 5 progów o stałym piętrzeniu, 4 zastawki o regulowanym piętrzeniu oraz zbiornik wodny (grobla, próg, zbiornik retencyjny). W wyniku realizacji programu zwiększono możliwości retencyjne o 120 002,75 m3 .

 

  

 

 

Fotografie przedstawiające obiekty Małej Retencji w Nadleśnictwie Karwin:

 

Projekt Wzmocnienie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez przebudowę punktów czerpania wody na terenie LKP Puszcza Notecka w Nadleśnictwie Karwin"

Projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w latach 2011 – 2012, przy wykorzystaniu dotacji ze środków NFOŚiGW.

W ramach projektu zrealizowano:

- budowę czterech zbiorników o pojemności użytkowej 222 m3 każdy wraz z placami manewrowymi o powierzchni 400 m2 i studnią głębinową,

- przebudowę dojazdu pożarowego w Leśnictwie Odyniec o długości 1,45 km.

 

    

 

       

Strategiczny Punkt Czerpania Wody

SPCW wyznacza się do organizacji zaopatrzenia wodnego dla dużej ilości sił i środków i konieczności używania agregatów pompowych dużej wydajności na potrzeby prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożarów lasu o charakterze klęskowym.

SPCW został zaprojektowany zgodnie z Ramowymi Wytycznymi dot. zagospodarowania punktów czerpania wody dla celów ochrony przeciwpożarowej lasów, które stanowią część porozumienia pomiędzy Dyrektorami RDLP w Zielonej Górze i Szczecinie oraz Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gorzowie WLKP.

Realizacja SPCW miała charakter wdrożeniowy. W ramach punktu wybudowano ujęcie brzegowe dostosowane do wysokowydajnych pomp, plan manewrowy umożliwiający swobodne jednoczesne tankowanie minimum trzech samochodów gaśniczych, oraz plac postojowy dla samochodu obsługi pompy. Do SPCW zostały wybudowane drogi dojazdowe ŁĄCZOCE GO Z SIECIĄ DRÓG PUBLICZNYCHJ

 

    

,,Leśna Wiata Edukacyjna''– położona w Gościmiu nad jeziorem Solecko.

               
                                                                                  

W końcu 2013 roku, w ramach projektu: ,,Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe'', Nadleśnictwo Karwin zrealizowało zadanie, polegające na zagospodarowaniu terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej''.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu wykonano m. in.:

1.  parking,

2.  plac zabaw,

3.  ścieżkę zdrowia,

4.  pomost,                                                                                  

5.  ciąg komunikacyjny wykonany z drewna,

6.  miejsce na ognisko,

7.  punkty edukacyjne (tablice).

Głównym celem projektu jest: zachowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Dzięki skupieniu gł. ruchu turystycznego na terenie Leśnej Wiaty Edukacyjnej oraz Leśnej Ścieżce Edukacyjnej ,,Lubiatowskie Uroczyska'', projekt pozytywnie oddziałuje na wszystkie gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru.

Zagospodarowanie terenu wokół Leśnej Wiaty Edukacyjnej w ramach projektu (budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej jak: plac zabaw dla dzieci, pomost...) przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca dla ludzi.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie:  www.pois.gov.pl