Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

OGŁOSZENIE O CHEMICZNYM OGRANICZANIU LICZEBNOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW

OGŁOSZENIE O CHEMICZNYM OGRANICZANIU LICZEBNOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW

OGŁOSZENIE O CHEMICZNYM OGRANICZANIU LICZEBNOŚCI

SZKODLIWYCH OWADÓW

 

Nadleśnictwo Karwin zawiadamia, że w dniach 17.05.2018 r. – 31.05.2018 r.

(w zależności od warunków pogodowych ) przeprowadzony zostanie zabieg chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych.

 

Lokalizacja zabiegu: Nadleśnictwo Karwin, obręb leśny Karwin, leśnictwa: Ustronie, Grotów, Sosnówka, Odyniec, Lubiatów, Irena, Kalinówek, Lipki Wielkie

  • woj. lubuskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gmina Drezdenko – lasy na pow. 2 280,55 ha położone w okolicy miejscowości: Drezdenko, Karwin, Kwiejce, Rąpin, Grotów, Lubiatów, Osów, Nowy Trzebicz, Trzebicz, Bagniewo, Gościm
  • woj. lubuskie, Powiat Międzyrzecki, Gmina Skwierzyna – lasy na pow. 708,98 ha położone
    w okolicy miejscowości: Dobrojewo, Murzynowo

 

Zabiegi ratownicze będą wykonywane przy użyciu sprzętu lotniczego z zastosowaniem preparatu Dimilin 480 S.C.

Dimilin 480 SC (zawartość substancji czynnej: diflubenzuron – 480 g/l),

 dawka: 0,05 l/ha

 toksyczność dla ludzi – nie dotyczy,

 toksyczność dla organizmów wodnych – działa toksycznie

 okres od zastosowania środka do dnia zbioru rośliny (okres karencji) dla runa leśnego – 24 godziny,

okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierząt (okres prewencji) – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Zabiegi będą wykonywane w godzinach rannych i wieczornych, w bezdeszczowe i bezwietrzne dni.

Pszczelarzy prosi się zapobiegawczo o zabezpieczenie pasiek w pobliżu terenów objętych zabiegami.

 

                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin